റൗഡി ബേബി 300 മില്യണ്‍ കാഴ്ചക്കാര്‍

യുട്യൂബില്‍ 300 Million വ്യൂസ് തികച്ച മാരി 2വിലെ വീഡിയോ സോംഗ്. റൗഡി ബേബി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് 300 മില്യണ്‍ കാഴ്ചക്കാരെ സ്വാന്തമാക്കി ജൈത്രയാത്ര തുടങ്ങിയത്.

Atcd inner Banner

RD Staff Ads inner Bottom

Leave A Reply

Your email address will not be published.